DZIAŁY GRABOWIECKIE

 

Przepiękny, pofalowany charakter otaczających nas terenów roztocza zawdzięczamy również polodowcowym formacjom geologicznym zwanymi Działami Grabowickimi. Nazwane od oddalonego o około 25km Grabowca stanowią następujące po sobie cyklicznie wzniesienia oddalone od siebie o 1-2,5km. Rozciągają się z północy na południe a ich zachodnia krawędź stanowi zwykle dość stromą, 30 metrową skarpę zazwyczaj porośniętą lasem. Potem teren znów stopniowo wznosi się by po kolejnym kilometrze bądź dwóch opaść nagle. Cofający się lodowiec ukształtował ten obszar w tak charakterystyczny sposób. Malowniczości tutejszym wiejskim drogom dodaje fakt iż gleby lessowe i borowinowe podatne są na wypłukiwanie przez deszcze co na przestrzeni kilkuset lat doprowadziło do zagłębiania się dróg lokalnych i wiele z nich przeistoczyło się w wąwozy i debry.