Nasz mózg może nieustannie się uczyć, od urodzenia aż po kres życia, ale nauczy się zdecydowanie więcej gdy w procesie edukacyjnym  zadbamy o podstawowe potrzeby ucznia – człowieka.

W EduFarmie zapewnianie podstawowych potrzeb człowieka jest priorytetem.

Dla nas ważne są potrzeby fizjologiczne – głodnego nakarmimy, spragnionego napoimy, bezpieczeństwo  - można pytać i dyskutować i czuć się przy tym bezpiecznie, poczucie przynależności – każdy uczeń jest EduFarmowcem, pragnienie samorealizacji (świadomość swoich mocnych stron, odkrywanie talentów.

 


 

 

Misja: budzimy w człowieku wiarę w swoje możliwości, uczymy go jak z nich korzystać i pomagamy mu radośnie realizować swoje marzenia przy okazji ucząc angielskiego i matematyki;-)

Wizja: oferujemy proces edukacji z ogromną wiarą w ucznia, jego możliwości i talenty, chcemy robić to, co jest dla nas (nauczycieli EduFarmy) wartościowe. Jesteśmy najlepszą szansą na świadomy rozwój młodych ludzi.

 

 


 

 

Każdy pracownik EduFarmy stale podnosi swoje kompetencje i nabywa nowych umiejętności podążając za reformami, zmianami i doniesieniami z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii. Szkolimy się w dziedzinie nowoczesnych technologii, podążamy za nowinkami branżowymi ale również śledzimy co dzieje się u HRowców, aby uczyć i przekazywać uczniom te wartości i kompetencje które będą od nich wymagane w dorosłym życiu.


 

 

 

Szanujemy drugiego człowieka, zwracamy uwagę na kulturę osobistą, umiejętność współpracy, gotowość do pomocy innym, dbałość o środowisko, uczymy odpowiedzialności, jesteśmy autentyczni, radośni, profesjonalni, doświadczeni, uśmiechnięci:)

Działamy według EduFarmowych zasad, bazując w dużej mierze na modelu fińskiej edukacji, która jest uważana za najlepszy system edukacyjny. Dokładamy do niego to co najlepsze z innych programów w tym wychowawczych i coachingowych, ściśle realizując Zalecenia Parlamentu Europejskiego w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, i tak oto EduUczeń uczy się według przyjętych według przyjętych 10 EduFarmowych zasad.

 

 

 

 

 


 

 

1. Super start w dorosłość!

Chcąc być naszym uczniem, konieczne jest przejście przez warsztaty określania swoich mocnych stron, zainteresowań, pasji, wyznaczania celu, metod dążenia do osiągania celu, wychowawczych. Dotyczy to wszystkich dzieci ze szkół podstawowych i średnich. Czyli w skrócie, każdy uczeń odpowiada sobie na pytanie „Po co się uczyć?” Już od pierwszych zajęć uczeń zaczyna rozwijać kompetencje społeczne takie jak komunikacja i współpraca w grupie, rozwija w sobie przedsiębiorczość i kreatywność, stosuje innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne, a to wszystko przy szacunku do siebie i innych.  

Jeśli uczeń dostrzeże cel i sens nauki, to potrafi sam ze sobą robić cuda, my to wiemy i dostrzegamy to na co dzień.

 

2. Innowacyjnie czyli kreatywnie i z zaangażowaniem.

EduFarmowa kadra bardzo przyjaźni się z technologiami, aplikacjami umożliwiającymi uczenie się i zdobywanie wiedzy. Nasi uczniowie, poznają świat cyfrowy z zupełnie innej strony. Uczą się gdzie i jak wyszukiwać informacji, jak usprawniać w sobie proces uczenia się. Każda nasza sala ma również niekończący się dostęp do kredek, nożyczek, kolorowego papieru, farb, klejów, gumek recepturek i czego tylko sobie zamarzy nawet najbardziej kreatywne dziecko. Przy przechodzeniu przez kolejne fazy projektów, nasza wyobraźnia nie ma ograniczeń.

 

3. Szkoła to szkoła, a dom to dom.

U nas nie ma prac domowych. Jesteśmy przekonani, że w domu każde dziecko znajdzie dla siebie 100 razy lepsze zajęcie niż uzupełnianie ćwiczeń. Dostosowujemy formy pracy do dziecka tak, aby uruchomić wszystkie jego bodźce odpowiedzialne za zapamiętywanie. Jest ruch, taniec, śpiew, zajęcia manualne, nauka przez doświadczenia, wolność kulturalnej wypowiedzi.

Uczniowie którzy obiorą za cel przygotowanie się do egzaminu, konkursu, olimpiady, są obejmowani programem tutorskim, który rządzi się nieco innymi zasadami ;)

 

4. Nie oceniamy!

Wierzymy, że ocenianie niczemu nie służy. Kluczem do sukcesu dziecka, jest wykształcenie w nim potrzeby nauki i samorealizacji. Oceny, procenty, punkty tylko przeszkadzają w tym procesie.

Z naszego doświadczenia wynika, że wprowadzenie elementu zdrowej i kulturalnej grywalizacji jest

o wiele skuteczniejsze niż typowe ocenianie, no i daje radość.

Dla nas ważne jest aby wykształcić w młodym człowieku chęć do samorozwoju, pokazać mu, że zdobywanie wiedzy może cieszyć i bawić. Chcemy aby jego wewnętrzna motywacja i radość były motorem do wzmacniania swoich umiejętności i realizowania pasji.

 

5. Testy na dno szuflady!

Nie stosujemy testologii „pod oceny”. Jest to trudne zadanie połączenia naszych ideologii z lokalnym
rynkiem edukacyjnym, niemniej jednak na naszych kursach nie mamy kultury testowania, sprawdzianów, klasówek. Aby jednak sprostać wymaganiom rodziców co do dobrych ocen w szkołach, na naszych kursach wprowadzamy zadania testowe (zamknięte i otwarte), uczymy metod rozwiązywania testów „pod klucz” stosując wszystkie możliwe strategie egzaminacyjne.

Zachęcamy uczniów do zabawy w specjalistów od sprawdzania prac - ale jedno jest pewne: nie sprawdzamy prac na czerwono! Używamy wszystkich innych możliwych kolorów (nasz ulubiony to zielony), celem jest pokazanie dziecku obszarów w których powinno jeszcze popracować. Chcemy zachęcać do pracy poprzez zabawę, pozytywne motywowanie, a nie dołować.

 

6. Będąc naszym uczniem, jesteś częścią naszej Eduspołeczności. Zależy nam na Tobie!

Będąc naszym uczniem, dziecko ma nieograniczony dostęp do naszej pomocy i wsparcia poza wybranym przez siebie kursem, dlatego też jeśli w szkole do której uczęszcza pojawią się jakieś problemy, to my chętnie znajdziemy czas aby dziecku pomóc.

 

7.  Szanuj zieleń czyli bądź zdrowy i ekofriendly!

Prowadząc zajęcia czy warsztaty, dużą uwagę skupiamy na szanowaniu siebie, drugiego człowieka i ziemi. Uczymy wartości proekologicznych, szacunku do pieniądza, pokazujemy jak nie niszczyć rzeczy i wykorzystywać je ponownie, a przy tym zdrowo się odżywiać i prowadzić aktywny tryb życia. Czyli jak mieć radość z codzienności.

 

8. Nie lubimy nudy

Zmieniamy wystrój naszych pracowni, co prawda mamy ławki i krzesełka, ale często pracujemy na podłodze, na piłkach, na poduchach, na hamaku, w bujanym koszu. Czasem zajęcia mamy w restauracji, pizzeri, miejskim parku. Formę zajęć i miejsce dostosowujemy do omawianej tematyki. Mamy pasję do odkrywania i nie lubimy nudy, więc ciągle nas gdzieś nosi.

 

9. Weź nie marudź, chodź się przytul

Witamy swoich uczniów uśmiechem. Tych którzy przychodzą zmęczeni lub w złym humorze – przytulamy, lub prosimy o wykonanie prostych ćwiczeń energetyzujących – na poprawienie humoru!


10. Pomyśl jakie masz marzenia i z uśmiechem i z wiarą w siebie dąż do ich realizacji!

 

 

 

 

 

 

„grasz o swoją przyszłość”

 

1. Termin rekrutacji 25.05-15.06, rekrutacja dodatkowa 29.08 – 02.09

    (odbędzie się tylko w przypadku wolnych miejsc)
2. Bezzwrotne wpisowe: 50zł za kurs (kwota z wpisowego zasili budżet przeznaczony na wolontariat)
3. Stali klienci mają gwarancję tegorocznej ceny przy wypełnieniu zgłoszenia na kurs do 31. 05 oraz
podpisaniu umowy do 7.06.

5. Zanim rozpocznie się kurs, każdy zapisany uczeń (od 1SP po klasy maturalne), aby zostać wpisany
do grupy jest zobligowany przejść cykl OBOWIĄZKOWYCH BEZPŁATNYCH warsztatów, które odbędą
się 6 i 7 września

 

WARSZTAT 1 „Jakie są moje marzenia” - celem warsztatów jest odkrycie w sobie motywacji do nauki,
wyznaczenie celu na najbliższy rok, omówienie metod motywacyjnych skutecznych do zwalczania
lenistwa.


WARSZTAT 2 „Cyberprzemoc i odpowiedzialność karna za hejt” – warsztaty prowadzone przez policję.


WARSZTAT 3 „Jak zachowywać się w towarzystwie zwierząt” – szkolenie z zakresu postaw prozwierzęcych prowadzone przez psiego behawiorystę.


WARSZTAT 4 „Jestem tym co jem” – warsztaty prowadzone przez dietetyka mające na celu pobudzenie świadomości swoich diet, szczególnie w odniesieniu do przekąsek przynoszonych na zajęcia pozalekcyjne.

 

UWAGA!! UCZEŃ KTÓRY NIE UKOŃCZY WW WARSZTATÓW NIE BĘDZIE MÓGŁ

ROZPOCZĄĆ NAUKI W EDUFARMIE


Spotkanie Rodziców mające na celu przedstawienie planu pracy na cały rok szkolny w oparciu o
wartości I potrzeby dziecka odbędzie się 8 września – obecność Rodzica lub opiekuna prawnego jest
obowiązkowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej.

 

Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

Innowacyjność w dziedzinie projektów językowych polega na znalezieniu środków niedostępnych w dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego, służących do lepszego rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych albo umożliwiających pełną realizację potrzeb i uzupełnienie braków kompetencyjnych uczniów.”

źródło https://www.frse.org.pl/program/ell/

 

Więcej na ten temat poczytasz tutaj: https://issuu.com/frse/docs/10_lat_ell_w_polsce  

 

 

 

 

O EduFarmie

MISJA I WIZJA

KOMPETENCJE

KULTURA FIRMY

REKRUTACJA

EUROPEAN LANGUAGE LABEL

MISJA I WIZJA

KOMPETENCJE

KULTURA FIRMY

ZASADY

REKRUTACJA

EUROPEAN LANGUAGE LABEL

 

 10 EDUZASAD

EduFarma Magdalena Nasiadka
Sitaniec 254
22-400 Zamość
 
nr konta: 37 1240 6218 1111 0010 6457 5350
 
 
www.edufarma.eu
kontakt@edufarma.eu
www.facebook.com/EduFarmaMagdaSzpryngier